Naujienos

 

Projekto pradžioje kiekvienoje mokykloje susibūrusioms savivaldos grupėms buvo organizuoti mokymai, kurių metu mokiniai mokėsi, kaip grupėje organizuoti darbą, pasiskirstyti pareigomis, kaip bendrauti ir bendradarbiauti, diskutavo ir svarstė, kokią įtaką jų organizuojamos veiklos gali turėti ne tik mokykloje, bet ir miestelyje, rajono centre ar net visoje Lietuvoje.

Vėliau mokiniai, padedami mokytojų koordinatorių, rinkosi į kassavaitinius susirinkimus, planavo įvairias veiklas, sprendė problemas. Daugiausia dėmesio buvo skiriama komandos formavimui, grupės narių tarpusavio ryšio stiprinimui. Iki baigiamojo renginio visų mokyklų mokinių savivaldos grupės spėjo įgyvendinti visą puokštę gražių veiklų: Tolerancijos dienos, Pasaulinės AIDS dienos minėjimą, akcijas „Rūkymui – NE“, „Matyk ir būk matomas“, Mokytojo dienos, Halloween‘o šventes, Pyragų dieną, naujokų krikštynas, savaitgalio stovyklą „Sniego gniūžtė“, kūrė mokyklos TV laidas, dalino atvirukus vienišiems miestelio žmonėms ir t.t. Džiugu, kad projekto metu vaikai išmoko dirbti komandoje, išklausyti vieni kitų, drąsiau priima iššūkius, optimistiškiau žiūri į problemas, ieško kompromisų ne tik tarpusavyje, bet ir su mokyklų administracijomis, mokytojais, analizuoja, ką ir kaip galima pakeisti mokyklose.

Baigiamojo renginio metu visi pristatė savo nuveiktus darbus, aptarė, ko išmoko ir prirašė didžiulius lapus savo svajonių, kurias apibendrinęs Girvydas Duoblys palinkėjo dar drąsiau svajoti. Projekto koordinatorė Jurgita Kniaziukienė ir Alantos gimnazijos direktorė Dalia Skebienė visiems projekte dalyvavusiems mokiniams įteikė padėkos raštus bei simbolines dovanėles su linkėjimais degti, norėti, neužgesti, visada savimi tikėti ir pasitikėti. Padėkos raštai taip pat buvo įteikti bendradarbiavusioms mokykloms ir su mokiniais dirbusiems mokytojams: Jurgitai Bareišienei, Neringai Pajadienei, Sonatai Gražulienei, Eduardui Vaičiuliui.

Po rimtų darbų mokiniai klausėsi jaunimo grupės iš Molėtų „Un Taktu“ dainų ir smagiai leido laiką su naujais draugais. Žingsniai nenutyla, o eina toliau.

Renginio akimirkos: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010143340975&sk=photos&collection_token=100010143340975%3A2305272732%3A69&set=a.181799352168175.1073741857.100010143340975&type=3&pnref=story

 Projekto koordinatorė Jurgita Kniaziukienė

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013