Naujienos

Vykstant nuotoliam mokymui, vaikai prie ekranų praleidžia daug daugiau laiko nei įprastomis sąlygomis, be to, jie praranda judėjimo galimybę vykstant į ir iš mokyklos, einant iš vienos klasės į kitą. Ilgą laiką dirbant sėdimąjį darbą, būtinos reguliarios aktyvios pertraukos, kad būtų užkirstas kelias vaikų regos sutrikimų, netaisyklingos laikysenos formavimuisi bei su tuo susijusių ligų atsiradimui. Šio priverstinio nejudrumo sąlygomis kiek įmanoma labiau patenkinkime būtinus minimalius vaikų fizinio aktyvumo poreikius, užtikrinkime, kad, vykstant nuotoliniam mokymui, kiekvienos pamokos metu ne mažiau kaip 2–3 min. pagal galimybes būtų skirtos fizinio aktyvumo intervencijoms, kurių metu vaikai turėtų:

atitraukti akis nuo ekranų;

atsistoti;                                                                                    

atlikti nesudėtingus fizinės mankštos pratimus.

Rekomenduojami aktyvių pertraukų pratimai mokiniams vykstant nuotoliniam mokymui(-si)                                                                        

Pratimai akims:

Nusukite akis nuo kompiuterio ekrano ir žvelkite pro langą ar į tolimesnę sieną. Pratimus kartokite bent 3–5 kartus.

Laikykite galvą tiesiai. Pamirksėkite 10–15 kartų. Akių raumenys tuo pačiu metu neturėtų būti įtempti.

Plačiai atverkite akis, palaikykite 3 sekundes ir stipriai užsimerkite, pabūkite užsimerkę 3 sekundes.

Galvą laikykite tiesiai ir žiūrėkite į kairę, vėliau į dešinę.

Galvą laikykite tiesiai ir žiūrėkite į viršų, vėliau į apačią.            

Galvą laikykite tiesiai ir darykite sukamuosius judesius akimis pagal laikrodžio rodyklę, tada pakartokite judesius priešinga kryptimi.

Pratimai viršutinei kūno daliai:

Būtinai atsistokite. Pratimus kartokite bent 3–5 kartus.

Pakelkite pečius į viršų, nuleiskite.

Sunerkite pirštus prieš save pečių lygyje. Tempkite rankas į priekį, išversdami delnus į išorę. Tempimą atlikite bent 8 sekundes, po to atpalaiduokite.

Sunerkite pirštus prieš save pečių lygyje. Pakelkite rankas į viršų, sukabintus delnus išveskite į išorę. Tempimą atlikite bent 8 sekundes, po to atpalaiduokite.

Ištieskite rankas į šalis, sukite ištiestomis rankomis nedidelius ratus į vieną ir į kitą puses po 5 kartus ir atpalaiduokite.

Sukabinkite tiesias rankas už nugaros, atitraukite jas nuo kūno (kūnas neturi lenktis į priekį). Tempimą atlikite bent 8 sekundes, po to atpalaiduokite.

 Pratimai apatinei kūno daliai:

Būtinai atsistokite. Pratimus kartokite bent 3–5 kartus.

Pasistiebkite, išbūkite tokioje padėtyje 5 sekundes, atsistokite ant kulnų, ir vėl išbūkite 5 sekundes.

Įtempkite sėdmenų raumenis, palaikykite 5 sekundes, atpalaiduokite.

Atsistokite ant vienos kojos, kitą koją pakelkite nuo žemės ir sulenkite 90 º kampu. Išlaikykite tokią padėtį bent 8 sekundes, pakeiskite kojas ir pakartokite pratimą.

Padarykite įtūpstą, keiskite kojas.

Padarykite keletą pritūpimų, stenkitės juos atliekant nesikūprinti, o išlaikyti tiesią nugarą.

Pašokinėkite.

                                                                  

                                                                   Pagal SAM Visuomenės sveikatos departamento

                                                                    rekomendacijas parengė sveikatos priežiūros

                                                                   specialistė N. Kazlienė

 

 

 

                                                                          

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013