Alantos gimnazijos mokytojai

Mokytojo pavardė, vardas

Dėstomi dalykai

Agintė Eglė

dailė

P.S. vaiko auginimo atostogose

Ališkevičiūtė Audronė

šokis

Andrijauskienė Leonida

 

Arlickienė Žydrūnė

pradinis ugdymas

1 kl. auklėtoja

Bareikis Jonas

informacinė technologijos

Bekešienė Inga

lietuvių kalba ir literatūra

10 kl. auklėtoja

Danišauskas Henrikas

rusų kalba

6 kl.auklėtojas

Danišauskienė Irena

pradinis ugdymas

6 kl.auklėtojas

Deksnienė Inga

muzika

Deksnys Virginijus

muzika

Kašinskienė Jūratė

biologija, gamta ir žmogus,

technologijos, 5 kl. auklėtoja

Gecevičienė Ramunė

 soc.pedadogė

dailė

Ivanauskaitė Ingrida

anglų kalba

8 kl. auklėtoja

Ivanauskienė Rima

pradinis ugdymas

2 kl. auklėtoja

Jakučionienė Genė

lietuvių kalba ir literatūra

Jakučionis Vygantas

technologijos

žmogaus sauga

Kavoliūnienė Danutė

 spec.pedagogė

Kildišienė Daiva

anglų kalba

priešmokyklinės grupės mokytoja

Lasytė Regina

lietuvių kalba ir literatūra

 Stasė Kulakauskienė

 chemijos mokytoja

Paplauskienė Virginija

anglų kalba

III g kl. auklėtoja

Petkevičiūtė Zita

matematika

ekonomika ir verslumas

Petrauskienė Jūratė

geografija, fizinis ugdymas

Ig kl. auklėtoja

Rinkūnienė Zita

 pavaduotoja ugdymui

informacinė technologijos

Rudėnienė Dalia

istorija, pilietiškumo pagrindai

7 kl. auklėtoja

Šerelis Vytautas

geografija

fizinis ugdymas

Umbrasienė Daiva

etika

Zenevičienė Aldona

fizika, gamta ir žmogus

braižyba, IV g kl. auklėtoja

Šlepikienė Vida

tikyba

Žiogienė Ina

pradinis ugdymas

4 kl. auklėtoja

Žygelienė Dalia

technologijos

Žygelis Stasys

matematika

 

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013