Alantos gimnazijos mokytojai

Mokytojo pavardė, vardas

Dėstomi dalykai

Ališkevičiūtė Audronė

šokio mokytoja

Andrijauskienė Leonida

 psichologė

Arlickienė Žydrūnė

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

3 kl. auklėtoja

 

 

Bekešienė Inga

lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja

IV g kl. auklėtoja

Danišauskas Henrikas

rusų kalbos mokytojas metodininkas

8 kl. auklėtojas

Skebienė Dalia 

matematikos mokytoja metodininkė

Deksnienė Inga

muzikos mokytioja

Deksnys Virginijus

muzikos mokytojas metodininkas

Kašinskienė Jūratė

biologijos, gamta ir žmogus vyr. mokytoja

technologijų vyr. mokytija, 7 kl. auklėtoja

Gecevičienė Ramunė

soc.pedadogė metodininkė

 

Ivanauskaitė Ingrida

anglų kalbos mo0kytija metodininkė

II g kl. auklėtoja

Žalaitė Audronė

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

4 kl. auklėtoja

Jonelienė Rūta

dailės mokytoja

Kavoliūnas Dalius

technologijų vyr. mokytojas

Kavoliūnienė Danutė

 spec. pedagogė

Kildišienė Daiva

pradinio ugdymo mokytoja

1 kl. auklėtoja

Lasytė Regina

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

 Kulakauskienė Stasė

 chemijos vyr. mokytoja

Kaselė Justina

ekonomikos ir verslumo mokytoja

Petkevičiūtė Zita

matematikos mokytoja

 

Petrauskienė Jūratė

geografijos, fizinio ugdymo vyr. mokytoja

III g kl. auklėtoja

Rinkūnienė Zita

 pavaduotoja ugdymui

informacinių  technologijų vyr. mokytoja

Rudėnienė Dalia

istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė

I g kl. auklėtoja

Šerelis Vytautas

geografijos mokytoja metodininkas

fizinio ugdymo vyr. mokytojas

6 kl. auklėtojas

Umbrasienė Daiva

etikos vyr. mokytoja, gyvenimo įgūdžių mokytoja

Zenevičienė Aldona

fizikos, gamta ir žmogus mokytoja metodininkė

braižybos mokytoja

Šlepikienė Vida

tikybos vyr. mokytoja

Žiogienė Ina

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

2 kl. auklėtoja

 

 

 

Alantos gimnazijos Suginčių skyriaus  mokytojai 

 

Mokytojo vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Zita Žvinienė

Skyriaus vedėja, rusų k. vyr. mokytoja, gyvenimo įgūdžių vyr. mokytoja, žmogaus saugos  mokytoja

7 kl. auklėtoja

Valda Ruzgienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 2 ir 4 kl. auklėtoja

Jurgita Šeikienė

Matematikos vyr. mokytoja

Kristina Petkevičienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja,

1ir 3 kl. auklėtoja

Vida Leišienė

Anglų k. vyr. mokytoja

5 kl. auklėtoja

Audronė Dubauskienė

Biologijos mokytoja metodininkė

Ramunė Steiblienė

Technologijų vyr. mokytoja

Chemijos vyr. mokytoja

Zita Čerkauskaitė

Muzikos vyr. mokytoja, istorijos vyr. mokytoja,

8 kl. auklėtoja

Rima Dirmienė

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja

6 kl. auklėtoja

Živilė Kanapkienė

Fizinio ugdymo vyr. mokytoja, geografijos mokytoja metodininkė

Zita Rinkūnienė

Informatikos vyr. mokytoja

Aldona Zenevičienė

Fizikos mokytoja metodininkė

Antanas Gasparėnas

Tikybos mokytojas

Ilona Grinienė

Dailės mokytoja metodininkė

Daiva Umbrasienė

Etikos vyr.  mokytoja

Daiva Kaminskienė

Vyr. spec. pedagogė

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013