Alantos gimnazijos mokytojai

Mokytojo pavardė, vardas

Dėstomi dalykai

Ališkevičiūtė Audronė

šokio mokytoja

Andrijauskienė Leonida

 psichologė

Arlickienė Žydrūnė

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

2 kl. auklėtoja

Gražina Žalienė

informacinių  technologijų mokytoja metodininkė

Bekešienė Inga

lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja

11 kl. auklėtoja

Danišauskas Henrikas

rusų kalbos mokytojas metodininkas

7 kl. auklėtojas

Danišauskienė Irena

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

4 kl. auklėtoja

Deksnienė Inga

muzikos mokytioja

Deksnys Virginijus

muzikos mokytojas metodininkas

Kašinskienė Jūratė

biologijos, gamta ir žmogus vyr. mokytoja

technologijų vyr. mokytija, 6 kl. auklėtoja

Gecevičienė Ramunė

soc.pedadogė metodininkė

 

Ivanauskaitė Ingrida

anglų kalbos mo0kytija metodininkė

9 kl. auklėtoja

Žalaitė Audronė

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

3 kl. auklėtoja

Rūta Jonelienė

dailės mokytoja

Jakučionis Vygantas

technologijų vyr. mokytojas

žmogaus saugos mokytojas

Kavoliūnienė Danutė

 spec. pedagogė

Kildišienė Daiva

anglų kalbos mokytoja

priešmokyklinės grupės mokytoja

Lasytė Regina

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

 Stasė Kulakauskienė

 chemijos vyr. mokytoja

Paplauskienė Virginija

anglų kalbos vyr. mokytoja

IV g kl. auklėtoja

Petkevičiūtė Zita

matematikoa mokytoja

ekonomikos ir verslumo mokytoja

Petrauskienė Jūratė

geografijos, fizinio ugdymo vyr. mokytoja

II g kl. auklėtoja

Rinkūnienė Zita

 pavaduotoja ugdymui

informacinių  technologijų vyr. mokytoja

matematikos vyr. mokytoja

Rudėnienė Dalia

istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė

8 kl. auklėtoja

Šerelis Vytautas

geografijos mokytoja metodininkas

fizinio ugdymo vyr. mokytojas

5 kl. auklėtojas

Umbrasienė Daiva

etikos vyr. mokytija

Zenevičienė Aldona

fizikos, gamta ir žmogus mokytija metodininkė

braižybos mokytoja

Šlepikienė Vida

tikybos vyr. mokytoja

Žiogienė Ina

pradinio ugdymo vyr. mokytoja

1 kl. auklėtoja

Žygelienė Dalia

technologijų mokytoja metodininkė

Žygelis Stasys

matematikos mokytojas metodininkas

 

Suginčių skyriaus  mokytojai 

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Zita Žvinienė

Vyr. rusų k., etikos mokytoja, skyriaus vedėja,

6 kl. auklėtoja

2.

Valda Ruzgienė

Vyr. pradinių klasių mokytoja, 3-4 kl. auklėtoja

3.

Jurgita Šeikienė

Vyr. matematikos mokytoja

4.

Kristina Petkevičienė

Vyr. pradinių klasių mokytoja, 1-2 kl. auklėtoja

5.

Vida Leišienė

Vyr. anglų k. mokytoja

6.

Audronė Dubauskienė

Biologijos mokytoja metodininkė

7.

Ramunė Steiblienė

Vyr. technologijų, vyr. mokytoja

8.

Zita Čerkauskaitė

Vyr. muzikos, ekonomikos mokytoja,

8 kl. auklėtoja

9.

Agnė Audėjienė

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja, 5 kl. auklėtoja

10.

Živilė Kanapkienė

Vyr. fizinio ugdymo, geografijos mokytoja,

7 kl. auklėtoja

11.

Anželika Laužikienė

Istorijos mokytoja metodininkė

12.

Aldona Zenevičienė

Vyr. fizikos mokytoja

13.

Antanas Gasparėnas

Tikybos mokytojas

14.

Ilona Grinienė

Dailės mokytoja metodininkė

15.

Valdas Meigys

Vyr. technologijų mokytojas

16.

Rita Glinskienė

Vyr. inf. technologijų, matematikos mokytoja

17.

Daiva Umbrasienė

Vyr. etikos mokytoja

18.

Daiva Kaminskienė

Vyr. spec. pedagogė

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013