MOKYKLOS MUZIEJUS – MOKYKLINIO GYVENIMO DALIS

 

       Mokyklos muziejus –tai mokyklos bendruomenei tarnaujanti įstaiga, kurios svarbiausia veikla kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes – tai mūsų krašto istorijos saugotojas ir mokyklinio gyvenimo dalis. Mūsų muziejus – tai turtas, kuriuo naudojamės šiokiadieniais ir švenčių dienomis. Čia ateina mokinys ir mokytojas dirbti, atsiveda svečią, čia vyksta literatūros, istorijos, gamtos pažinimo, fizikos, matematikos ir kitos pamokos, klasių valandėlės, abiturientų susitikimai. Tai, ką jaunieji kraštotyrininkai užrašo, nufotografuoja, tyrinėja, susistemina, apibendrina, tampa vaizdi priemonė daugeliui mokomųjų dalykų, papildoma informacija pažinimo procese, šaltiniu kultūros tyrinėjimuose ne tik mūsų mokiniams, bet ir universitetų studentams.

       Muziejaus veikla vykdoma keliomis kryptimis. Tai istorinė, pažintinė, edukacinė, vykdomi projektai, ekspedicijos, kraštotyrininkų būrelio veikla, prisiminimų rinkimas, eksponatų, archyvinių dokumentų ir muziejaus stendų tvarkymas, saugojimas, mokyklos kronikos rašymas, dailės galerija.

     Pagrindiniuose muziejaus skyriuose atsispindi mokyklos kūrimosi ir istorijos raida, pedagogų ir moksleivių veikla, kultūrinis ir sportinis gyvenimas. Tai įvairūs dokumentai, knygos, praėjusio amžiaus, seni vadovėliai, fotonuotraukos, visų dirbusių pedagogų, abiturientų sąrašai, nuotraukos, žymių mūsų krašto žmonių biografijos. Pagrindinį fondą pagyvina mokykliniai atributai, reikmenys.

 

     Muziejus, atviras visiems. Smagu čia mažam ir dideliam. Įdomu ne tik pažinti, bet ir prisiliesti prie muziejaus eksponatų.

       Mokiniams visada įdomu atpažinti muziejuje daiktus, darbo įrankius, bei rakandus, susijusius su kalbamąja tema: gelda, kafederka, ližė ir t.t.

       Įdomu vartyti senus vadovėlius, knygas, aptarti senųjų spaudinių raštą, sužinoti, kur šios knygos buvo spausdintos.

       Istorijos pamokose aptariami muziejaus ekspozicijose esantys dokumentai, susipažįstame su žymiais mūsų krašto žmonėmis.

       Fizikos pamokose išbandome senovinius matavimo prietaisus, mokomės jais naudotis.

       Jaukiausia vieta mūsų mokykloje – tai mokyklos muziejus.

       Įeini į muziejų ir tave apsupa mokytojo M. Šeduikio tapybos darbai, paletė su teptukais ant jo darbo stalo, mokytojo smuikeliai.

       Muziejuje mokiniai išmoksta skirti vertybes, įgauna kolekcionavimo pradmenis, susipažįsta ir save išbando gido profesijoje, pristatydami savo muziejų.

 

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013