Korupcijos prevencija gimnazijoje vykdoma:

 integruojant korupcijos prevencijos temas į dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, pilietiškumo ugdymo, istorijos, geografijos, dailės pamokas;

integruojant į klasių vadovo veiklą: organizuojant klasių valandėles, diskusijas, edukacines išvykas, socialinę-pilietinę veiklą ir pan.

 

 

2023 m. dovanų negauta.

2023 m. pranešimų dėl korupcijos negauta.

2023 m. skundų dėl korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimų negauta.

2023 m. Molėtų r. Alantos gimnazijos darbuotojų nusišalinimų nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, vykdant jiems pavestas užduotis, kad būtų išvengta galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto nebuvo.

 

 Alantos gimnazijos darbuotojų tolerancijos korupcijai indekso nustatymas

 GIMNAZIJOS 2024–2026 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 2024-2026 M.

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2O2I METAIS 

ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

ANTIKORUPCINIO SĄMONINGUMO DIDINIMAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

 Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo:  Inga Bekešienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Informaciją apie korupciją bei pastebėtus pažeidimus Alantos gimnazijoje galima pranešti : 

 elektrininiu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;

telefonu 8 383 58110;

 tiesiogiai atvykus į gimnaziją jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu: A.Kraujelio g. 3, Alanta. Molėtų r.;

 atsiųsti laisvos formos pranešimą paštu gimnazijai adresu A.Kraujelio g. 3, Alanta. Molėtų r.

 Siunčiant pranešimą paštu, po gimnazijos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą, informacija turi būti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;

 Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas viešojo sektoriaus subjekte, sąrašas:

  1. Direktorius
  2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  3. Skyriaus vedėjas

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013