2019-2020 m.m. Olimpiadų, konkursų varžybų laimėtojai

Rajoninė dailės olimpiada

Gražytė Paulina, II g kl., 3 vieta. Mokyt. Ramunė Gecevičienė.

Geografijos olimpiada "Mano gaublys"

Jatautis Jurgis, IV g kl., 1 vieta. Mokyt. Vytautas Šerelis.

Vilutytė Živilė, IV g kl., 1 vieta. Mokyt. Vytautas Šerelis.

Viburytė Vidmantė, II g kl., 3 vieta. Mokyt. Vytautas Šerelis.

Meškuotis Dovydas, II g kl., 2 vieta. Mokyt. Vytautas Šerelis.Širvinskaitė Jogailė, 6 kl., 1 vieta. Mokyt. Vytautas Šerelis.

Rajoninė 9-12 kl. istorijos olimpiada

Satkūnaitė Jurgita, IV g kl., 2 vieta. Mokyt. Dalia Rudėnienė.

Rajoninė 5-8 kl. mokinių matematikos olimpiada

Duchnevičius Kajus, 6 kl., 2 vieta. Mokyt. Zita Petkevičiūtė.

Rajoninė fizikos olimpiada

Pusvaškytė Akvilė, III g kl., 1 vieta. Mokyt. Aldona Zenevičienė

Rajoninė biologijos olimpiada

Michnevičiūtė Fausta, IV g kl., 1 vieta. Mokyt. Audronė Dubauskienė

Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros 9-10 kl. olimpiada

Gecevičiūtė Gabrielė, II g kl., 1 vieta. Mokyt. Genė Jakučionienė

Rajoninė 9-12 kl. mokinių matematikos  olimpiada

Meškuotis Dovydas, IIg kl., 2 vieta. Mokyt. Stasys Žygelis

Pusvaškytė Akvilė, IIIg kl., 3 vieta. Mokyt. Stasys Žygelis

Molėtų r. savivaldybės 5-10 klasių mokinių konkursas-diktantas "Raštingiausias mokinys 2019"

Bareikytė Simona, 5 kl., 1 vieta. Mokyt. Inga Bekešienė

Mameniškis Elijus, 7 kl., 3 vieta. Mokyt. Genė Jakučionienė

Pivoraitė Monika, 8 kl., 1 vieta. Mokyt. Inga Bekešienė

Meškuotis Dovydas, IIg kl., 1 vieta. Mokyt. Genė Jakučionienė

Pivoras Laurynas, IIg kl., 2 vieta. Mokyt. Genė Jakučionienė

Gecevičiūtė Gabrielė, IIg kl., 3 vieta. Mokyt. Genė Jakučionienė

 

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013