Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

projektas

2017-2020 m. gimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto metu gimnazija bus aprūpinama gamtos mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.
Informaciją apie projektą galima rasti NŠA svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projektai 2016-2017 m.m.

1.                  Nordplus Junior „Culture, identities and a colonial past“(Kultūra, identitetai ir kolonijinė praeitis) – su Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola (Latvija), Gymnasiet Grankulla samskola (Suomija), Bygge og Anlægsskolen, Sisimiut (Grenlandija).

 2.     „Žingsnis po žingsnio 2“ – vaikų socializacijos projektas, skirtas mokyklos bendruomenės stiprinimui, ugdant mokinių socialines kompetencijas. Įgyvendinamas 2016 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Projekto partneriai: Utenos Aukštakalnio progimnazija, Širvintų r. Musninkų A.Petrulio gimnazija, Alytaus r. Miroslavo gimnazija, Rokiškio r. Obelių gimnazija.

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013