Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos:

Gimnazijos taryba

Aldona Zenevičienė, mokytojų atstovė, tarybos pirmininkė;

Virginija Paplauskienė, mokytojų atstovė, sekretorė;

Regina Lasytė, mokytojų atstovė;

Nina Leontjeva, tėvų atstovė;

Laima Zimkienė, tėvų atstovė;

Gintautas Jatautis, tėvų atstovas;

Nicole Simona Baltrušaitis, I g kl. mokinė,  mokinių atstovė;

Fausta Michnevičiūtė, II g kl. mokinė, mokinių atstovė;

Karolina Urbonaitė, II g kl. mokinė, mokinių atstovė.

 

Gimnazijos metodinė taryba

Inga Bekešienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos pirmininkė;

Genė Jakučionienė, lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė, sekretorė;

Ingrida Ivanauskaitė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

Audronė Dubauskienė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

Vytautas Šerelis, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas;

Eglė Agintė,  menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė;

Audra Umbrasienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;

Stasys Žygeluis, matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkas.

Henrikas Danišauskas, rajono mokytojų užsienio kalbų  metodinio būrelio pirmininkas;

Aldona Zenevičienė, rajono mokytojų  fizikos ir chemijos metodinio būrelio pirmininkė;

Ramunė Gecevičienė, rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė;

 

Gimnazijos mokytojų taryba

Gimnazijos mokytojų tarybai priklauso visi gimnazijoje dirbantys mokytojai. Mokytojų tarybos pirmininkė - direktorė Dalia Skebienė.

 

Mokinių taryba.

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013