Pamokų ir būrelių tvatrkaraščiai  

2022-2023 m.m. 5-12 kl. pamokų tvarkaraštis 

2022-2023 m.m. 1-4 kl. pamokų tvarkaraštis

Būrelių tvarkaraštis (Alantos gimnazijos)

Būrelių tvarkaraštis (Suginčių skyriaus)

Pamokų tvarkaraštis 5-8 kl.      1-2 kl.    3-4 kl.   (Suginčių skyrius)

Ugdymo planas 2022-2023 m.m

Dokumentai 

Gimnazijos nuostatai

Nuotolinio mokymo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 Lankomumo tvarka (Alantos gimnazijos)

Lankomumo apskaitos tvarka (Molėtų savivaldybės)

Pedagoginio darbo priežiūros tvarkos aprašas

Darbo organizavimo ir vidaus tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo sistema

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

 Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Molėtų r. Alantos gimnazijoje prevencijos taisyklės.      Pranešimo forma.

 

ATNAUJINAMO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS

 

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys

 Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 metais. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti.

 

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

 Iki 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių bei mokyklų UTA komandos turi pasirengti veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.

 Iki 2023 m. rugsėjo mėn. turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, sukurtos skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

 

     Mokykla 2030

     2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas

 

 

 

 

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013