Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimas

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys

Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 metais. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti.

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

Iki 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių bei mokyklų UTA komandos turi pasirengti veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.

Iki 2023 m. rugsėjo mėn. turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, sukurtos skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

  Aktuali informacija diegiant UTA

 

      Mokykla 2030

 

 

Ugdymo organizavimas 2021-2022 m.m. 

Mokslo metų pradžia: 2021-09-01

Mokslo metų pabaiga:

priešm., 1-4 kl. 2022-06-09

5-8, I-II kl.         2022-06-23

III kl.                 2022-06-16

IV kl.                2022-05-26

Mokinių atostogos:

Rudens: nuo 2021-11-03 iki 2021-11-05

Žiemos (Kalėdų): nuo 2021-12-27 iki 2022-01-07

Žiemos : nuo 2022-02-14 iki 2022-02-18

Pavasario (Velykų): nuo 2022-04-19 iki 2022-04-22

Visos klasės mokosi pusmečiais:

I pusmetis: nuo 2021-09-01 iki 2022-01-31

II pusmetis: nuo 2022-02-01 iki mokslo metų pabaigos.

Pamokų tvarkaraščiai 

2021-2022 m.m. 5-12 kl. pamokų tvarkaraštis 

2021-2022 m.m. 1-4 kl. pamokų tvarkaraštis

Būrelių tvarkaraštis

Dokumentai 

Ugdymo planas 2021-2022 m.m. 

Nuotolinio mokymo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Lankomumo tvarka

Pedagoginio darbo priežiūros tvarkos aprašas

Darbo organizavimo ir vidaus tvarkos taisyklės

Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013