Alantos gimnazijos 2021 metų veiklos prioritetas - kiekvieno mokinio pažanga..

Tikslai:

1. Tobulinti pamokos kokybę mokant ir mokantis.

2. Siekti pozityvaus mokykos mikroklimato.

3. Įteisinti ugdymo organizavimą  nuotoliniu būdu.

 

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013