Alantos gimnazijos 2022 metų veiklos prioritetas - kiekvieno mokinio individuali pažanga..

Tikslai:

1. Tobulinant ugdymo proceso organizavimą, siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos.

2. Gerinti socialinę, emocinę gyvenimo gimnazijoje aplinką.

 

 

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013